YH.TANG hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo có mục tiêu của thành phố Cao Châu

Tác giả: yihetang Ngày đăng: 16-06-2023

YH.TANG được trao danh hiệu Đơn vị có đóng góp xuất sắc trong việc tái thiết nông thôn

Vào tháng 6, công ty TNHH YH.TANG, với lượng mua bán trung bình hàng ngày là hơn 10.000 kg chanh vàng và quất hồng bì, điều này thực sự cho phép nông dân trồng trái cây tăng trưởng sản xuất và thu nhập, đồng thời tổ chức một chương trình dành cho dân làng Xindong. Như một hoạt động thiết thực, Công ty TNHH YH.TANG đã được Cục Nông nghiệp và Nông thôn thành phố Cao Châu trao tặng danh hiệu “Đơn vị có đóng góp xuất sắc cho việc tái thiết nông thôn (Xóa đói giảm nghèo)”.